top of page

Stress, en de angst om het aan te kaarten


Stress-gerelateerd verzuim acht keer hoger dan in 2009

Bij steeds meer werknemers is stress de oorzaak van het verzuim. Het stress-gerelateerde verzuim is anno 2014 zelfs acht keer hoger dan in 2009. Ziekteverzuim door stress was nog nooit zo hoog. Stress op de werkvloer is dus doodnormaal voor miljoenen werkende Nederlanders.

Reden voor de overheid om onlangs een campagne tegen werkstress te starten. In het ‘Meerjarenplan voor aanpak werkstress’ worden door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de risico’s van werkstress expliciet erkent. Het is een pleidooi om werkstress aan te pakken.

De geschatte kosten van arbeidsverzuim door stress bedragen jaarlijks tussen de 2.7 en 4 miljard Euro. Werkstress kan immers leiden tot psychische en fysieke klachten.

En paradoxaal genoeg nog steeds moeilijk bespreekbaar

Van de werknemers geeft 41 procent aan dat werkstress als vanzelfsprekend wordt beschouwd binnen het bedrijf waar ze werken. 32 Procent van de leidinggevenden erkent het probleem, blijkt uit recente cijfers van het ministerie van Sociale Zaken.

Er is echter een erg lastige bijkomstigheid bij de aanpak van stress op de werkvloer. Stress blijkt moeilijk bespreekbaar te maken:

- Bijna de helft van de werknemers (45 procent) is bang dat als stress bij zijn of haar leidinggevende ter sprake wordt gebracht, het beeld wordt opgeroepen dat diegene zijn werk niet aankan.

- Bijna een kwart (24 procent) durft niet over werkstress te praten uit vrees voor een lage beoordeling.

- Van de werkenden denkt 18 procent niet dat het zin heeft om werkstress aan te kaarten omdat de problemen toch niet serieus worden genomen.

Reden genoeg om in de preventieve sfeer als management stress als verzuimoorzaak serieus te nemen en dat ook 'uit te stralen' in de organisatie. Uiteindelijk is vroegtijdige signalering de belangrijkste actie naar substantiële kostenbesparing waar het gaat om voorkomen van langdurig verzuim.

Of leeft er bij het gemiddelde management de beduchtheid dat verzuim juist toeneemt of moeilijker beheersbaar is wanneer je het 'te' serieus neemt? Een wereld te winnen!


Featured Posts
Kom later terug
Gepubliceerde posts zullen hier worden weergegeven.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Er zijn nog geen tags.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page