top of page

Tarieven coaching
 

In de meeste gevallen vindt coaching plaats in formele opdracht van - en bekostiging door werkgevers. Werknemers die geen beroep kunnen of willen doen op hun werkgever in het kader van scholing kunnen particulier gebruik maken van coaching.

Uurtarief zakelijk: € 125,00 (geen BTW t.g.v. deelname KOR). Particulier: € 90,00 (geen BTW t.g.v. deelname KOR). ZZP-deelname valt onder het zakelijk tarief.

Wanneer je vraag duidelijk is te classificeren als klacht, valt de begeleiding als counselling te categoriseren en is in een aantal gevallen een vergoeding door je zorgverzekeraar mogelijk. De praktijk voldoet aan de nieuwste vereisten Medische en Psychosociale basiskennis. Zie tarieven counselling. De belastingdienst biedt mogelijkheden tot aftrek voor particuliere deelname aan training en coaching in het kader van scholing. Toelichting daarop is mogelijk tijdens kennismaking/intake.

 

Gemaakte afspraken dienen uiterlijk 48 uur tevoren te worden gecancelled, bij latere afmelding wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

bottom of page