top of page
Gecertificeerd bij de ABvC en de koepelorganisatie RBCZ


2Focus is aangesloten bij de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (ABvC Registratienummer 116926) en bij het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ Licentienummer 30132). Hiermee is 2Focus gebonden aan de klacht- en tuchtregeling van de SCAG, de beroeps- en gedragscode en het beroepsgeheim. Permanente educatie en super- en intervisie dragen bij aan continue kwaliteitsborging. Meer info hierover vind je op www.abvc.nl en www.rbcz.nu.

De ABvC: Beroepsvereniging voor beroepscounsellers: www.abvc.nl

De RBCZ: Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg: www.rbcz.nu 

De kwaliteitsborging, gedragscode en beroepsmogelijkheden van deze verenigingen zijn van toepassing. Concreet, zie: https://www.scag.nl/klachten-en-geschillen of https://www.scag.nl/register/?q=2Focus.

bottom of page