top of page
Jouw begeleider: Jaap van Splunter

 

Mijn persoonlijke ambitie? Mensen begeleiden bij het benutten van al hun potenties. Om ieder die een beroep op mij doet in staat te stellen evenwichtig, flexibel, resultaatrijk en gelukkig in het leven te staan.

 

In mijn veertig jaar werken in wetenschappelijk onderzoek, onderwijsexperimenten, management, managementondersteuning en psychosociale begeleiding is er altijd één rode draad geweest: verandering.

 

Verandering boeit mij overigens al van jongs af aan. Rond mijn tiende raakte ik geboeid door het ontstaan van de mensheid en wilde ik al 'gaan spitten in Mesopothamië' om de ontwikkeling van vroege beschavingen te gaan ontdekken.

 

Ik maakte studie van menselijke samenlevingen. Hoe die veranderen. Hoe mensen leren, hoe mensen maatschappelijk (leer)processen organiseren.

 

In onderwijsorganisaties heb ik in samenwerking met anderen ontwikkeld, veranderd en zien veranderen. Geleerd heb ik bovenal dat veranderen altijd gepaard gaan met enthousiasme, inspiratie en tevredenheid. Echter ook met onvrede, weerstand en moeizaam zoeken naar nieuwe gemeenschappelijke waarden en resultaten.

 

C360_2019-12-28-14-48-56-839.jpg

Wat maakt veranderen zo lastig? De sterkste drang van mensen zou weleens niet de drang tot overleven, maar de drang tot niet-veranderen kunnen zijn. De drang om dingen bekend te houden. Ons heeft gewoontevorming immers ongelooflijk veel opgeleverd, individueel en als samenleving.

 

Mijn focus heb ik allengs meer verlegd van macro naar micro. Van samenleving via instelling naar individu en individuele verandering. Daarin specialiseerde ik mij met de leergierigheid en het enthousiasme als toen ik student was. Met bovenal dank aan alle coachees en cliënten waarvan ik ondertussen nog beter heb kunnen leren wat mensen verder brengt in hun streven naar wat ze willen bereiken.

 

Coachen en counsellen is meer dan begeleiden. Het is je verbinden met de ware aard van ieder mens - vrij naar Renske van Berkel

 

Gun jezelf jouw persoonlijke ontdekkingsreis. Ik zie uit naar onze ontmoeting ..... naar jouw verandering.

 

Werkervaringen

 

Gewerkt heb ik als:

 

  • verhuizer, keukenhulp, productiemedewerker, krantenbezorger, administratief medewerker, baliemedewerker, telefooncentralist, student-assistent, salesmanager

  • leraar maatschappijleer

  • wetenschappelijk onderzoeker aan de RUG met als centraal onderwerp de verbinding tussen theorie en praktijkleren

  • projectleider van een experimenteerschool voor binnen - en buitenschools leren

  • eindverantwoordelijk algemeen directeur van diverse instellingen voor beroepsonderwijs

  • directeur Human Resource Management (prijs: 'Kroon op het werk')

  • projectleider van School at Sea (praktijkleren en talentontwikkeling)

  • organisatieadviseur en mediator

  • trainer, coach, counsellor en therapeut

 

Mijn studie achtergrond

 

Ik studeerde Sociale Wetenschappen en Interdisciplinaire Onderwijskunde aan de Rijks Universiteit Groningen. Kopjaar eerstegraads leraar maatschappelijke begeleiding. De opleiding Coach/Counsellor (Academie voor Psychotherapie Amsterdam), de opleidingen NLP (Neurolinguistisch Programmeren) en Mediation, Integratieve Psychotherapie, Hypnotherapie, Medische en Psychosociale Basiskennis.

 

Andere trainingen en cursussen

 

Cognitieve gedragstherapie waaronder RET (Rationele Effectiviteits Training),  ACT (Acceptance and Commitment Therapy), EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing), DSM IV en V.

 

Clientcentered therapie, Adleriaanse psychologie, Jungiaanse psychologie, Delenpsychologie, Transactionele Analyse, Mindfulness aandachtstraining, Voice Dialogue,  Enneagram.

 

Trauma- en rouwverwerking, depressie-counselling, Alexander Concept, geweldloos communiceren Rosenberg, Psych-K basic en advanced waaronder stress - en traumabalansen.

Individuele familie - en bedrijfsopstellingen.

 

'Waarderend onderzoek' en het 'betrokkenheidsmodel' bij veranderen, meerdere management - en adviseurstrainingen.

BHV, EHBO en STCW.

bottom of page