Jouw begeleider: Jaap van Splunter

 

Mijn persoonlijke ambitie? Mensen begeleiden bij het benutten van al hun potenties. Om ieder die een beroep op mij doet in staat te stellen evenwichtig, flexibel, resultaatrijk en gelukkig in het leven te staan.

 

In mijn veertig jaar werken in wetenschappelijk onderzoek, onderwijsexperimenten, management, managementondersteuning en psychosociale begeleiding is er altijd één rode draad geweest: verandering.

 

Verandering boeit mij overigens al van jongs af aan. Rond mijn tiende raakte ik geboeid door het ontstaan van de mensheid en wilde ik al 'gaan spitten in Mesopothamië' om de ontwikkeling van vroege beschavingen te gaan ontdekken.

 

Ik maakte studie van menselijke samenlevingen. Hoe die veranderen. Hoe mensen leren, hoe mensen maatschappelijk (leer)processen organiseren.

 

In onderwijsorganisaties heb ik in samenwerking met anderen ontwikkeld, veranderd en zien veranderen. Geleerd heb ik bovenal dat veranderen altijd gepaard gaan met enthousiasme, inspiratie en tevredenheid. Echter ook met onvrede, weerstand en moeizaam zoeken naar nieuwe gemeenschappelijke waarden en resultaten.

 

Wat maakt veranderen zo lastig? De sterkste drang van mensen zou weleens niet de drang tot overleven, maar de drang tot niet-veranderen kunnen zijn. De drang om dingen bekend te houden. Ons heeft gewoontevorming immers ongelooflijk veel opgeleverd, individueel en als samenleving.

 

Mijn focus heb ik allengs meer verlegd van macro naar micro. Van samenleving via instelling naar individu en individuele verandering. 

Daarin specialiseerde ik mij met de leergierigheid en het enthousiasme als toen ik student was. Met bovenal dank aan alle coachees en cliënten waarvan ik ondertussen nog beter heb kunnen leren wat mensen verder brengt in hun streven naar wat ze willen bereiken.

 

Coachen en counsellen is meer dan begeleiden. Het is je verbinden met de ware aard van ieder mens - vrij naar Renske van Berkel

 

Gun jezelf jouw persoonlijke ontdekkingsreis. Ik zie uit naar onze ontmoeting ..... naar jouw verandering.

 

Werkervaringen

 

Gewerkt heb ik als:

 

  • verhuizer, keukenhulp, productiemedewerker, krantenbezorger, administratief medewerker, baliemedewerker, telefooncentralist, student-assistent, salesmanager

  • leraar maatschappijleer

  • wetenschappelijk onderzoeker aan de RUG met als centraal onderwerp de verbinding tussen theorie en praktijkleren

  • projectleider van een experimenteerschool voor binnen - en buitenschools leren

  • eindverantwoordelijk algemeen directeur van diverse instellingen voor beroepsonderwijs

  • directeur Human Resource Management (prijs: 'Kroon op het werk')

  • projectleider van School at Sea (praktijkleren en talentontwikkeling)

  • organisatieadviseur en mediator

  • trainer, coach, counsellor en therapeut

 

Mijn studie achtergrond

 

Ik studeerde Sociale Wetenschappen en Interdisciplinaire Onderwijskunde aan de Rijks Universiteit Groningen. Kopjaar eerstegraads leraar maatschappelijke begeleiding. De opleiding Coach/Counsellor, de opleidingen NLP (Neurolinguistisch Programmeren) en Mediation, Integratieve Psychotherapie, Hypnotherapie, Medische en Psychosociale Basiskennis.

 

Andere trainingen en cursussen

 

Cognitieve gedragstherapie waaronder RET (Rationele Effectiviteits Training),  ACT (Acceptance and Commitment Therapy), EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing), DSM IV en V.

 

Clientcentered therapie, Adleriaanse psychologie, Jungiaanse psychologie, Delenpsychologie, Transactionele Analyse, Mindfulness aandachtstraining, Voice Dialogue,  Enneagram.

 

Trauma- en rouwverwerking, depressie-counselling, Alexander Concept, geweldloos communiceren Rosenberg, Psych-K basic en advanced waaronder stress - en traumabalansen.

 

'Waarderend onderzoek' en het 'betrokkenheidsmodel' bij veranderen, meerdere management - en adviseurstrainingen.

BHV, EHBO en STCW.

WAT ZEGGEN ENKELE COACHEES EN CLIËNTEN:

“Jaap weet door zijn aanpak een veilige, open en informele sfeer te creëren. Zijn persoonlijke benadering motiveert om je open te stellen en met een kritische blik naar eigen gedrag te kijken. Tijdens het coachingstraject leer je situaties meer vanuit een helikopterview te benaderen en de behoeften en belangen van anderen te (h)erkennen. 


In mijn coachingstraject met Jaap heb ik geleerd oude gedragspatronen los te laten en de focus te leggen op strategie en resultaat. In zowel mijn werk- als privésfeer heeft dit een positieve wending gegeven.”

 

- Chris Buijtendorp

Hoofd Facilitair en ICT sg. Wolfsbos Hoogeveen

 

De wijze waarop Jaap coacht heb ik ervaren als prettig en uitnodigend.Jaap geeft veel ruimte om te vertellen en zet aan tot nadenken. Hij is een goede, geoefende en kritische luisteraar met een scherpe blik. Is niet afkeurend ten opzichte van de handelingspatronen die je jezelf hebt eigen gemaakt maar geeft tips of suggesties voor bruikbare en praktische handelings-alternatieven. Dit zonder stellig te worden en met oog voor hetgeen bij jou past als persoon.

 

- Janjaap de Vries

Projectleider VSV-projecten Sovee Amersfoort

Jaap beveel ik een ieder aan die op zoek is naar een managementcoach en/of persoonlijke psychologische begeleiding. Zowel persoonlijk als vakmatig heb ik Jaap ervaren als een coach die op natuurlijke en ongedwongen wijze in staat is te luisteren, te spiegelen en je dusdanig tot nadenken weet te zetten dat zijn begeleiding ook daadwerkelijk tot resultaat leidt.”

 

- Wanda Setz

HRM & Management

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

 

Met zijn integere houding geeft Jaap anderen het vertrouwen om zichzelf een spiegel voor te durven houden. Vervolgens weet hij door zijn deskundigheid de ander 'mee te nemen' in het vervolgtraject. Met als uiteindelijk resultaat 'de ontpopping' van een persoon die zich bewust is van haar/zijn eigen sterktes en zwaktes en eigen beperkingen en kwaliteiten.

 

- Anne Bussink

Coördinator bij Kunst & Co Zwolle

 

 

Top tien uit de karakteriseringen van anderen: Integer, duidelijk, vasthoudend, met kwinkslag en confrontatie, analytisch scherp, respectvol en rustig. Zonder oordeel. Stimulerend tot eigen resultaat.

 

CONTACT

Bezoek adres:

Otterveld 12

8017 MK Zwolle

Nederland

 

T: 038 -  460 58 51

M: 06 29 26 08 69

E: info@2focus.nl

© 2015 by 2Focus. Webdesign door ZZP Webdesign & Video