Tarieven en vergoedingen

Tarieven

 

Counselling of integratieve therapie omvat gemiddeld 6 en maximaal 8 sessies van een uur. De duur is afhankelijk van omvang en lading van het probleem dat je ervaart. Het tarief is € 85,- per uur incl. BTW. Dit tarief is inclusief eventuele tests, e-mailbegeleiding tussen de sessies door, voorbereiding en nazorg.

 

Vergoedingen

Diverse zorgverzekeraars vergoeden (een deel van) de kosten, vooropgesteld dat je beschikt over een aanvullende verzekering. Vermeldt mijn ABvC registratie code 116926, mijn AGB-code 90-043182 en RBCZ/TCZ licentienummer 301424R. Mijn praktijk voldoet aan de nieuwste vereisten Medische en Psychosociale basiskennis CPION geregistreerd.

Vermeld ook vast de prestatiecode die binnenkort van kracht wordt: 24506 054 en voeg toe 'counselling'.

 

Raadpleeg zelf de voorwaarden psychosociale begeleiding van je eigen zorgverzekeraar. Deze variëren per verzekeraar en per jaar. Zo moet je bij bijvoorbeeld Achmea Zilveren Kruis de polis 'Fit en gezond' hebben. Bij andere verzekeraars vind je e.e.a. meestal onder de voorwaarden van je aanvullende verzekering. Het meest recente overzicht, opgesteld door mijn beroepsvereniging, kun je hier downloaden. Voor vergoedingen via de WMO loopt een aanvraag bij Vektis.

 

Gemeenten kunnen eveneens mogelijkheden bieden tot vergoeding, voorheen via PGB, vanaf 1 januari 2015 via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Werkgevers zijn in het kader van verzuimpreventie en verzuimbegeleiding veelal bereid een kortdurend counseltraject in te kopen (zakelijk tarief verzuimbegeleiding werkgevers: € 100,- excl. BTW). Overleg daartoe met de afdeling HRM en/of de bedrijfsarts.

Een VAR-WUO ten behoeve van de werkgever kun je hier downloaden. Een verzekeringscertificaat beroepsverzekering hier.

Afstemming vindt desgewenst plaats met de bedrijfsarts en/of de direct leidinggevende. Zulks afhankelijk van de bedrijfsinterne afspraken. Doel: helderheid over beoogd resultaat en wederzijdse verwachtingen. De beroepscode ABvC inzake privacy en vertrouwelijkheid is daarbij van toepassing.

 

Heeft je bedrijf een contract met het internationaal werkende Corporate Counselling Services te Luxemburg kun je via

+352 2697 60 32 eveneens een direct beroep op mijn dienstverlening doen.

 

Gemaakte afspraken dienen uiterlijk 48 uur tevoren te worden gecancelled, bij latere afmelding wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

WAT ZEGGEN ENKELE COACHEES EN CLIËNTEN:

“Jaap weet door zijn aanpak een veilige, open en informele sfeer te creëren. Zijn persoonlijke benadering motiveert om je open te stellen en met een kritische blik naar eigen gedrag te kijken. Tijdens het coachingstraject leer je situaties meer vanuit een helikopterview te benaderen en de behoeften en belangen van anderen te (h)erkennen. 


In mijn coachingstraject met Jaap heb ik geleerd oude gedragspatronen los te laten en de focus te leggen op strategie en resultaat. In zowel mijn werk- als privésfeer heeft dit een positieve wending gegeven.”

 

- Chris Buijtendorp

Hoofd Facilitair en ICT sg. Wolfsbos Hoogeveen

 

De wijze waarop Jaap coacht heb ik ervaren als prettig en uitnodigend.Jaap geeft veel ruimte om te vertellen en zet aan tot nadenken. Hij is een goede, geoefende en kritische luisteraar met een scherpe blik. Is niet afkeurend ten opzichte van de handelingspatronen die je jezelf hebt eigen gemaakt maar geeft tips of suggesties voor bruikbare en praktische handelings-alternatieven. Dit zonder stellig te worden en met oog voor hetgeen bij jou past als persoon.

 

- Janjaap de Vries

Projectleider VSV-projecten Sovee Amersfoort

Jaap beveel ik een ieder aan die op zoek is naar een managementcoach en/of persoonlijke psychologische begeleiding. Zowel persoonlijk als vakmatig heb ik Jaap ervaren als een coach die op natuurlijke en ongedwongen wijze in staat is te luisteren, te spiegelen en je dusdanig tot nadenken weet te zetten dat zijn begeleiding ook daadwerkelijk tot resultaat leidt.”

 

- Wanda Setz

HRM & Management

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

 

Met zijn integere houding geeft Jaap anderen het vertrouwen om zichzelf een spiegel voor te durven houden. Vervolgens weet hij door zijn deskundigheid de ander 'mee te nemen' in het vervolgtraject. Met als uiteindelijk resultaat 'de ontpopping' van een persoon die zich bewust is van haar/zijn eigen sterktes en zwaktes en eigen beperkingen en kwaliteiten.

 

- Anne Bussink

Coördinator bij Kunst & Co Zwolle

 

 

Top tien uit de karakteriseringen van anderen: Integer, duidelijk, vasthoudend, met kwinkslag en confrontatie, analytisch scherp, respectvol en rustig. Zonder oordeel. Stimulerend tot eigen resultaat.

 

CONTACT

Bezoek adres:

Otterveld 12

8017 MK Zwolle

Nederland

 

T: 038 -  460 58 51

M: 06 29 26 08 69

E: info@2focus.nl

© 2015 by 2Focus. Webdesign door ZZP Webdesign & Video