top of page

Tarieven en vergoedingen counseling of integratieve therapie
 

Tarieven

 

Counselling of integratieve therapie omvat gemiddeld 6 en maximaal 8 sessies van een uur. De duur is afhankelijk van omvang en lading van het probleem dat je ervaart. Het tarief is € 90,- per uur (geen BTW). Dit tarief is inclusief eventuele tests, e-mailbegeleiding tussen de sessies door, voorbereiding en nazorg.

 

Vergoedingen

Diverse zorgverzekeraars vergoeden een deel van de kosten, vooropgesteld dat je beschikt over een aanvullende verzekering. Vermeldt mijn ABvC registratie code 116926, mijn AGB-code 90-043182 en RBCZ licentienummer 301424R. Mijn praktijk voldoet aan de nieuwste vereisten Medische en Psychosociale basiskennis CPION geregistreerd.

Vermeld ook de prestatiecode: 24506 054 en voeg toe 'counselling'.

 

Raadpleeg zelf de voorwaarden psychosociale begeleiding van je eigen zorgverzekeraar. Deze variëren per verzekeraar en per jaar.  Bij andere verzekeraars vind je e.e.a. meestal onder de voorwaarden van je aanvullende verzekering.

 

Gemeenten kunnen eveneens mogelijkheden bieden tot vergoeding, voorheen via PGB, vanaf 1 januari 2015 via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Werkgevers zijn in het kader van verzuimpreventie en verzuimbegeleiding veelal bereid een kortdurend counseltraject in te kopen (zakelijk tarief verzuimbegeleiding werkgevers: € 125,- (geen BTW t.g.v. deelname KOR). Overleg daartoe met de afdeling HRM en/of de bedrijfsarts.

Een VAR-WUO ten behoeve van de werkgever kun je hier downloaden. Een verzekeringscertificaat beroepsverzekering hier.

Afstemming vindt desgewenst plaats met de bedrijfsarts en/of de direct leidinggevende. Zulks afhankelijk van de bedrijfsinterne afspraken. Doel: helderheid over beoogd resultaat en wederzijdse verwachtingen. De beroepscode ABvC inzake privacy en vertrouwelijkheid is daarbij van toepassing.

 

Heeft je bedrijf een contract met het internationaal werkende Corporate Counselling Services te Luxemburg kun je via

+352 2697 60 32 eveneens een direct beroep op mijn dienstverlening doen.

 

Gemaakte afspraken dienen uiterlijk 48 uur tevoren te worden gecancelled, bij latere afmelding wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

bottom of page