top of page
Psychosociale begeleiding: counselling & psychotherapie

 

Jezelf voelen, zoals jij je graag wìlt voelen

 

Je voelt niet een plezierig verlangen om nieuwe vaardigheden te leren zoals bij coaching. Nee, je ervaart een klacht of klachten. Er kan veel zijn waardoor je weet dat je niet meer gezond en prettig in je leven staat.

 

Een druk hoofd, spanning of een beklemmend gevoel op je borst, ontregelde darmen, een kort lontje, slecht slapen, vaker migraine ..... de symptomen die je hebt kunnen zeer uiteenlopend zijn.  Je lichaam geeft je eigenlijk al veel langer en steeds opnieuw aan dat er iets is waaraan je moet werken. Dat je moet veranderen. Tot dusver luisterde je slecht. Je ziet het wel maar drukt het weg of bagatelliseert het. Met cynisme of met humor. Het resultaat: je blijft je niet goed voelen.

Bij counselling en psychotherapie kijk je naar waar je niet meteen zelf bij kunt; naar waar het zelf of samen met vrienden niet lukt.  Je wilt bijvoorbeeld minder stress ervaren of meer grip krijgen op je eigen reacties, maar op de een of andere manier lukt het je niet. Of gebeurtenissen raken je steeds opnieuw meer dan je zelf zou willen.

 

"Het lukt me niet om me goed te voelen". Met counselling of psychotherapie ruim je innerlijke blokkades op en krijg je een dieper inzicht in jezelf. Vooral: je leert bij jezelf precies die dingen veranderen die in de weg zaten.

 

Helaas is veel begeleiding sterk gericht op wat er niet lukt en waarom het niet lukt. Kern van mijn aanpak is dat we juist kijken en luisteren naar wat je wel in je hebt om je te gaan voelen zoals je je wilt voelen. Uitsluitend als het echt noodzakelijk en nuttig is om positief te veranderen staan we wat langer stil bij belemmerende gevoelens en oorzaken daarvoor.

 

We vinden onszelf rationele, alles goed afwegende en nadenkende wezens. We denken ons dagelijks leven gericht te sturen vanuit onze wensen en verlangens. We vergeten daarbij dat 95% van wat we doen, werkelijk als vanzelf gebeurt op onze automatische piloot. Onze onderbewuste geest bestaat uit àlles wat je in je leven bewust en onbewust hebt geleerd. Grotendeels weer 'vergeten' dat we het ons ooit hebben eigen gemaakt, 'buiten beeld' maar ondertussen staat het jou voortdurend ten dienst. Behulpzaam en effectief.

 

Soms echter zijn kwaliteiten en vaardigheden te ver weggezakt en niet op de automatische piloot meer beschikbaar. Voor oplossen van jouw huidige situatie nuttige, maar 'vergeten' kwaliteiten leer je weer opfrissen of ophalen. Zodat je die vandaag kunt gebruiken. Dit is vaak simpeler dan je nu wellicht nog veronderstelt. Soms ook heb je overtuigingen opgeslagen die in vroegere situaties behulpzaam waren, maar inmiddels niet meer. Je leert die niet langer behulpzame overtuigingen herkennen, begrijpen en vervolgens omzetten in behulpzame overtuigingen.

 

Er zijn vele, prettige, eenvoudige werkwijzen om jou in staat te stellen je weer goed te voelen. Te kunnen doen wat je wilt doen. Counselling en therapie zijn positief en leerzaam.  Samen gaan wij op zoek naar hoe jij veerkrachtig wordt. Je leven weer prettig en voluit te leven.

 

'We kunnen het denken niet opsluiten in de hersenen. Wat ons stuurt bevindt zich in elke cel van ons lichaam'

- vrij naar Deepak Chopra

Counselling

 

Op momenten dat het vanzelfsprekende niet meer vanzelfsprekend is. Meerdere gebeurtenissen kunnen dat gevoel oproepen. Je leert weer gebruik te maken van alle hulpbronnen die je ter beschikking hebt.

 

Al mijn cliënten blijken telkens meer kwaliteiten te bezitten dan ze zelf denken in een lastige of zware periode. Je leert gebeurtenissen en omstandigheden anders te bezien en beleven. Via counselling herneem jij de regie over je leven.

Waar coaching zich vooral richt op aanleren van nieuwe vaardigheden en groei van al bestaande vermogens, richt counselling zich explicieter op onderliggende gevoelens. Een evenwichtige samenwerking tussen je bewuste denken en je onderbewuste is belangrijk en die benutten we.

 

Vaak betreft het een éénmalige periode, waarin 'het leven zoals altijd geleefd' ineens niet langer automatisch gaat. Meestal in privé en werk tegelijkertijd. Je wordt geforceerd om het vertrouwde beeld van jezelf en mogelijk van je toekomst bij te stellen, wat je niet direct lukt.

 

Counselling richt zich daarmee op mensen die over het algemeen altijd evenwichtig in het leven stonden en nu ervaringen opdoen, die noodzaken tot fundamenteler bezinning en heroriëntatie op leven en werk.


"In ieder leven moet plaats zijn voor enige verwarring, maar ook voor enige verheldering" - Milton H. Erickson

 

 

Psychotherapie

 

Je kiest voor psychotherapie als je al langer gebukt gaat onder stress, angst, woede-uitbarstingen, schuldgevoel of schaamte. Aanhoudend verdriet, gebrek aan energie, piekeren, langdurig slecht slapen. Voortdurende onrust.
 

Via Integratieve Psychotherapie herstel jij jouw innerlijke eenheid, waardoor je weer beter gaat functioneren. Zodat je prettig in je vel komt. Opnieuw of misschien zelfs voor het eerst blij met je leven.

Integratieve Psychotherapie en ook NLP zijn vormen van begeleiding waarbij gewerkt wordt vanuit alle mogelijke werkzame invalshoeken. Een evenwichtige samenwerking tussen je bewuste denken en je onbewuste is daarbij belangrijk. Cruciaal is ook dat we al snel een werkwijze vinden die past bij jou persoonlijk; die goed voelt en die jou verder brengt.

Uitgangspunt is dat jij het in de kern zelf kan, weet en doet. Hoewel je dat op dit moment wellicht nog niet kunt of durft geloven. De eerste stap is vaak het moeilijkst: ruimte maken voor jezelf en jouw gevoelens.

 

Niet meer eufemiseren, negeren, wegdrukken, op wilskracht 'overleven' of juist je terugtrekken en verloren raken in moedeloosheid. Gun jezelf te starten met werken aan verandering.

Herhaal in jezelf of hardop: ik zet nu de stap naar verandering.


'Om een nieuwe wereld binnen te gaan, hoef je soms alleen maar ja te zeggen'.

De man en de vlinder:
bottom of page