top of page
Trainingen

Nog bekwamer worden. Vaardiger. Samen met anderen.

 

Trainingen zijn in de kern instruerend. Er is sprake van kennisoverdracht, het verwerven van inzichten en het aanleren of verbeteren van vaardigheden. Goede trainingen maken gebruik van wat al beschikbaar is bij de deelnemers. De beste, beklijvende trainingen echter zijn altijd een combinatie van training en individuele coaching: leren, doen en feedback ook na de training zelf. Herhaling van deze cyclus leidt tot blijvende verandering die eigen wordt. Vanuit dat concept zijn de trainingen opgebouwd. 

  • Stop je automatische stress-response

  • Focussen en omgaan met weerstand

  • Universeel werkzame therapiefactoren

  • De intake: fundament voor begeleiding

Stop je automatische stress-response

 

Stress is de grootste oorzaak van ziekte en uitval. Training voor particulieren en werknemers om stress te leren beheersen.

 

Een voortdurende grote mate van stress leidt tot burn out, chronische vermoeidheid en andere klachten die levensgeluk en een actief in de wereld staan belemmeren. Vaak ontstaat een vicieuze cirkel waarbij het aantal beperkingen toeneemt. Je leert eigen onbehulpzame patronen herkennen en veranderen.

 

De training is uniek doordat je werkt met jouw onderbewuste, waarbij jij je denken tijdelijk even 'parkeert' (download flyer voor deelnemers of de flyer voor werkgevers).

 

Kern: je leert hoe je jouw automatische stressresponse stopt.

Focussen en omgaan met weerstand

 

Training voor leidinggevenden, projectleiders en staffunctionarissen. In samenwerking met Geert Berghuis.

 

Aansturen van verandering is een standaard managementkwaliteit geworden in het onderwijs. De voortdurende aanpassingen om aansluiting te houden bij veranderingen in bedrijf en maatschappij nopen daartoe.

 

Vergroot je zelf-reflectief vermogen en wordt je je eigen coach in lastige situaties.

 

De kernkwaliteiten die daarvoor nodig zijn, blijken vaak nog onvoldoende 'eigen' bij leidinggevenden (download de flyer).

 

Kern: weerstand benutten en focus houden bij veranderen samen met uitvoerenden, hoger leidinggevenden en formele opdrachtgever. 

Universeel werkzame therapiefactoren

Inzichten uit de wetenschap toepassen in jouw praktijk: tweedaagse workshopstyle-cursus voor counsellers.

 

Sinds de toenemende integratie van inzichten uit diverse 'scholen' in psychologie en therapie wordt het accent verder verlegd van uniciteit in werkwijze naar de uniciteit van de cliënt.

 

Dit teneinde vanuit de uniciteit van de individuele cliënt vertrekkend de meest toepasbare begeleidingswijze te kiezen, los(ser) van theoretische achtergrond.

 

Kern: gecondenseerd inzicht in gemeenschappelijke, werkzame factoren en methodieken van diverse therapiescholen, met een groot accent op praktische toepasbaarheid in de eigen praktijk.

De intake: fundament voor begeleiding.

De eerste ontmoeting is cruciaal voor het verdere vervolg van de begeleiding. Eéndaagse workshop voor coaches en counsellers. Over rapport, kader en outcome.

 

In de praktijk van kortdurende counselling en therapie blijkt keer op keer dat tijdens de eerste ontmoeting 'alles' ontstaat dat garant staat voor een goed resultaat.

 

De klik, vertrouwen, veiligheid, inzicht in de aanmeldingsvraag van de coachee of cliënt, ideeën over gewenst resultaat of de klacht, aanpak en vervolg, steun of begrip, de eerste feedback, hoe deze wordt gehanteerd, ruimte geven aan humor en/of verdriet, eerste interventies. Bij een goed einde hoort een heel goed begin.

 

Kern: de intake optimaal leren hanteren als instrument.

bottom of page