Licenties, overeenkomsten & regelingen

(Tarieven vind u per begeleidingsvorm in de pagina header)

________________________________________________________________________________________________________________________

 

 1. Licentie ABvC

 2. Licentie RBCZ

 3. Verklaring omtrent gedrag

 4. Gedragscode voor de register-counsellor

 5. Klachtenregeling 2Focus

 6. Procedure klachtenafhandeling ABvC

 7. Klachtenformulier ABvC

 8. Bewijs van inschrijving SCAG

 9. Cliëntfolder SCAG

 10. Privacy verklaring 2Focus

 11. Counselling overeenkomst 2Focus

 12. Algemene voorwaarden 2Focus (in bewerking)

 13. Verwerkersovereenkomst financiële administratie