1/7

‘Ze zeggen wel dat dingen veranderen met de tijd, maar in werkelijkheid moet je ze zelf veranderen

'Je mooiste ontdekkingsreis is leren kijken met andere ogen'

Coaching van leidinggevenden, staffunctionarissen, medewerkers, ZZP-ers

 

Het gaat om het vergroten van jouw mogelijkheden. Jezelf verbeteren en op de top van je vermogens functioneren.  Je wordt geprikkeld tot zelfonderzoek. Je leert optimaal gebruik te maken van alle kwaliteiten die je al in je hebt.  Je opent deuren naar nieuwe gezichtspunten en een vergroot handelingsrepertoire. Je wordt gestimuleerd en actief begeleid bij het bereiken van jouw voornemens.

 

Uitdagend, confronterend. Met humor en respectvol.

 

Psychosociale begeleiding van particulieren (en werknemers bij reïntegratie)

 

Je geeft aan wat jou in de weg zit, waar je last van hebt. Je verkent daarbij ook wat precies  jou belemmert en wat tot dusver wellicht onondekt was gebleven. Je vormt je een beeld van wat je wilt veranderen. Centraal staat vervolgens voortdurend wat jouw hulpbronnen zijn. Waar je 'sterker' van wordt. Dàt veranderen in jezelf, wat nodig is om evenwichtig, gezond en (weer) blij in jouw leven te staan.

 

Altijd blijken mensen meer mogelijkheden te hebben dan ze zelf veronderstellen.

Eéndaagse trainingen:

'stop je automatische stressresponse'

 

Overspannenheid en burnout zijn nare en vaak langdurige gevolgen van voortdurende en overmatige stress. Je kunt verergering van eerste klachten voorkomen: leer jezelf bijtijds actief ingrijpen. 'Stress, stop jij het op tijd?'

Eéndaagse trainingen voor teams:

'In gecreëerde veilige omgeving feedback geven en krijgen'

In veel teams wordt sporadisch feedback gegeven. Gemiste kansen voor ontwikkeling; ook is ontsporing door het ontbreken hiervan geen zeldzaamheid.

 Ook 'in company'.

Overige trainingen, cursussen en workshops

 

Trainingen leidinggeven en adviseren, gericht op lijnmanagers,  staffunctionarissen, diensthoofden, projectleiders in de non-profitsector. Jezelf ontwikkelen in jouw leidinggevende of adviserende rol. In samenwerking met Geert Berghuis (AgBN), die zich heeft gespecialiseerd in veranderings- en leerprocessen binnen organisaties, met accent op implementatie. Meervoudig projectleider.

WAT ZEGGEN ENKELE COACHEES EN CLIËNTEN:

“Jaap weet door zijn aanpak een veilige, open en informele sfeer te creëren. Zijn persoonlijke benadering motiveert om je open te stellen en met een kritische blik naar eigen gedrag te kijken. Tijdens het coachingstraject leer je situaties meer vanuit een helikopterview te benaderen en de behoeften en belangen van anderen te (h)erkennen. 


In mijn coachingstraject met Jaap heb ik geleerd oude gedragspatronen los te laten en de focus te leggen op strategie en resultaat. In zowel mijn werk- als privésfeer heeft dit een positieve wending gegeven.”

 

- Chris Buijtendorp

Hoofd Facilitair en ICT sg. Wolfsbos Hoogeveen

 

De wijze waarop Jaap coacht heb ik ervaren als prettig en uitnodigend.Jaap geeft veel ruimte om te vertellen en zet aan tot nadenken. Hij is een goede, geoefende en kritische luisteraar met een scherpe blik. Is niet afkeurend ten opzichte van de handelingspatronen die je jezelf hebt eigen gemaakt maar geeft tips of suggesties voor bruikbare en praktische handelings-alternatieven. Dit zonder stellig te worden en met oog voor hetgeen bij jou past als persoon.

 

- Janjaap de Vries

Projectleider VSV-projecten Sovee Amersfoort

Jaap beveel ik een ieder aan die op zoek is naar een managementcoach en/of persoonlijke psychologische begeleiding. Zowel persoonlijk als vakmatig heb ik Jaap ervaren als een coach die op natuurlijke en ongedwongen wijze in staat is te luisteren, te spiegelen en je dusdanig tot nadenken weet te zetten dat zijn begeleiding ook daadwerkelijk tot resultaat leidt.”

 

- Wanda Setz

HRM & Management

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

 

Met zijn integere houding geeft Jaap anderen het vertrouwen om zichzelf een spiegel voor te durven houden. Vervolgens weet hij door zijn deskundigheid de ander 'mee te nemen' in het vervolgtraject. Met als uiteindelijk resultaat 'de ontpopping' van een persoon die zich bewust is van haar/zijn eigen sterktes en zwaktes en eigen beperkingen en kwaliteiten.

 

- Anne Bussink

Coördinator bij Kunst & Co Zwolle

 

 

Top tien uit de karakteriseringen van anderen: Integer, duidelijk, vasthoudend, met kwinkslag en confrontatie, analytisch scherp, respectvol en rustig. Zonder oordeel. Stimulerend tot eigen resultaat.

 

CONTACT

Bezoek adres:

Otterveld 12

8017 MK Zwolle

Nederland

 

T: 038 -  460 58 51

M: 06 29 26 08 69

E: info@2focus.nl

© 2015 by 2Focus. Webdesign door ZZP Webdesign & Video